Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II w Kątach Wrocławskich poszukuje osób na stanowisko młodszego wychowawcy i wychowawcy.

blog-img-08

Jeżeli Jesteś osobą, której bliska jest praca z dziećmi to zapraszamy do zespołu wychowawców

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Oferujemy :

– umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin w systemie ciągłym polegającą na całodobowym zapewnieniu opieki małoletnim,

– szkolenia i rozwój zawodowy,

Wymagania odnośnie kwalifikacji:
 

Młodszy wychowawca:
¾ wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji

Wychowawca:
¾ wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
¾ 2-letni staż pracy

 

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe kwalifikacje, empatyczne i lubiące pracę z dziećmi zapraszamy do składania aplikacji.
Dane kontaktowe:
Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła II

ul.1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: 71 316 66 42, 71 316 64 06
e-mail: sekretariat@pcus.pl

Udostępnij: