Poświęcenie i przekazanie nowego pojazdu strażackiego dla OSP Rzeplin

blog-img-08

             W dniu  21 maja 2016 r.  odbyło się w Rzeplinie uroczyste przekazanie i poświęcenie  nowego pojazdu strażackiego MAN TGM dla OSP Rzeplin.

            Uroczystości rozpoczęły się pod Szkołą Podstawową w Rzeplinie,  a następnie kolumna z pocztami sztandarowymi, orkiestrą dętą i wozami strażackimi przemieściła się pod kościół parafialny w Rzeplinie.
O godz. 15.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. proboszcza Mieczysława Michajluka. Po mszy świętej dowódca uroczystości poprowadził poczty sztandarowe i pododdziały pod  strażnicę, gdzie odbył się uroczysty apel, ze złożeniem meldunku o gotowości do uroczystego przekazania
i poświecenia pojazdu.

            Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Starosta Powiatu Wrocławskiego –  Roman Potocki Wójt Gminy Żórawina – Jan Żukowski,  Dowódca Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 9 we Wrocławiu – mł. bryg. Robert Garbaciak, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu – Jan Rybka,  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Józef Kmonk oraz radni i sołtysi Gminy Żórawina.

             Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Żórawina – Jan Żukowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 9 we Wrocławiu – mł. bryg. Robert Garbaciak, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu – Jan Rybka,  Komendant Gminny ZOG ZOSP RP – Marek Rompalski oraz Prezes OSP Rzeplin – dh Zbigniew Wierciuch

            Wierzymy, że tak nowoczesny pojazd poprawi skuteczność działania strażaków podczas akcji ratujących zdrowie i życie mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny” jaką  jest Gmina Żórawina.

Udostępnij: