Postępowanie uzupełniające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Żórawina na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,

od dzisiaj do 07.06.2024 r. można składać wnioski w systemie elektronicznym o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkołach Podstawowych: w Żórawinie i w Polakowicach .

Link dla kandydata: gminazorawina.przedszkola.vnabor.pl

Oprócz rejestracji elektronicznej, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia w wybranej placówce wniosku w formie papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami.

Udostępnij: