Porozumienie w sprawie rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej w gminach Żórawina, Kobierzyce i Długołęka

LOGO projektu 1
22 maja 2024 roku Maciej Koba – Wójt Gminy Żórawina podpisał z Wójtami Kobierzyc – Piotrem Kopciem i Długołęki – Wojciechem Błońskim porozumienie międzygminne, na mocy którego realizowany będzie wspólny projekt partnerski o nazwie „W stronę gminnych społeczności energetycznych – program rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej w gminach Żórawina, Kobierzyce i Długołęka”.
Polega on na współpracy przy realizacji podstaw nowego modelu rozwoju odnawialnej energetyki lokalnej poprzez pilotażowe tworzenie społeczności energetycznych, z włączeniem mieszkańców, przedsiębiorców oraz gmin.
Liderem projektu jest Gmina Żórawina. Planowany budżet projektu to 729 tys. złotych a wsparcie to 570 tysięcy złotych z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach środków KPO.
Realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2024 i I kwartale 2025 roku we współpracy Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy – Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość.
Udostępnij: