Poradnik na temat Centralnej Ewidencji i I Informacji o Działalnoœci Gospodarczej

blog-img-08

Od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki.
CEIDG to system umożliwiajšcy założenie firmy przez Internet i ewidencjonujšcy osoby fizyczne prowadzšce działalnoœć gospodarczš w Polsce.

System CEIDG umożliwia złożenie online wniosku o:
– wpis do ewidencji
– zmianę wpisu (np. w zakresie miejsca lub rodzaju prowadzonej działalnoœci)
– zawieszenie działalnoœci
– wznowienie działalnoœci
– wykreœlenie z ewidencji
Czynnoœci tych dokonać można przez Internet, z każdego miejsca w Polsce i za granicš, bez koniecznoœci odwiedzania urzędu (w przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP).

Dzięki zgromadzeniu aktualnych danych o działajšcych w Polsce firmach CEIDG stanowić będzie ważne Ÿródło informacji na temat przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje o sposobie dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej zamieszczone sš na stronie internetowej http://www.eu-go.gov.pl/

Udostępnij: