Poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Mnichowice poprzez budowę ciągu pieszego

blog-img-08

Projekt realizowany w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

Udostępnij: