Pomoc dla strażaka

blog-img-08

Każdy z nas pamięta tragiczny wypadek do którego doszło w zeszły czwartek na Drodze Krajowej nr 8 pod Wrocławiem. Ciężki samochód gaœniczy z Jednostki Ratowniczo – Gaœniczej w Kštach Wrocławskich alarmowo udaje się do akcji. Kiedy jest już bardzo blisko miejsca docelowego, dochodzi do czołowego zderzenia z pojazdem ciężarowym. Medycy oceniajš stan kierowcy wozu strażackiego jako krytyczny.

Była godzina 10:51 kiedy Miejskie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu otrzymało informację o wypadku (okolice miejscowoœci Pustków Wilczkowski) pojazdu pożarniczego z jednostki w Kštach Wrocławskich. Dyspozytorzy natychmiast zadysponowali odpowiednie siły i œrodki. Pierwszym zastępem, który dotarł na miejsce zdarzenia był GBA 2/24 z kšteckiej jednostki. Obsadę stanowili koledzy ze zmiany poszkodowanych strażaków. W wyniku rozpoznania stwierdzono, iż samochód strażacki czołowo zderzył się z jadšcš w kierunku Wrocławia ciężarówkš. Jednak jeszcze przed dotarciem pierwszego wozu akcję ratowniczš rozpoczęło dwóch lżej poszkodowanych ratowników i mimo odniesionych obrażeń prowadziło jš nieustanie przez około 19 minut.

Strażacy po natychmiastowym poinformowaniu Punktu Alarmowego swojej jednostki o tym, iż bezpoœrednio uczestniczš w poważnym wypadku drogowym przystšpili do działań, w których wykazali się ponadprzeciętnym opanowaniem i budzšcym uznanie profesjonalizmem. W pierwszej kolejnoœci ewakuowali kierowcę pojazdu ciężarowego, którego następnie zabezpieczyli i udzielili pomocy z zakresu KPP. Następnie skupili się na ratowaniu swojego kolegi, który choć przytomny, pozostawał uwięziony w kabinie doszczętnie zniszczonego Jelcza. Z powodu braku dostępu do sprzętu, ratownicy zdecydowali się na skorzystanie z pomocy przypadkowego œwiadka zdarzenia – kierowcy ciężarówki, która na swoim wyposażeniu posiadała dŸwig służšcy do załadunku drewna. Z pomocš tegoż dŸwigu odcišgnięto od siebie dwa złšczone siłš wypadkowš pojazdy, dzięki czemu możliwa była ewakuacja strażaka – kierowcy. Następnie drugi strażak z zastępu GCBA (pierwszy zajmował się poszkodowanym z pojazdu ciężarowego) wraz ze œwiadkiem zdarzenia będšcym ratownikiem medycznym udzielił mu pierwszej pomocy. Sprawdzono czynnoœci życiowe, wstępnie opatrzono rany, zabezpieczono bardzo mocno uszkodzone nogi. W międzyczasie jeden z rannych strażaków (dowódca zastępu) przecišł przewód paliwowy, aby unieruchomić wcišż pracujšcy silnik pojazdu pożarniczego. Kiedy na miejsce dotarł wczeœniej wspomniany zastęp z Kštów Wrocławskich wszyscy poszkodowani znajdowali się poza pojazdami bioršcymi udział w zderzeniu. Miejsce wypadku zabezpieczały sukcesywnie przybywajšce dodatkowe zastępy . Czwórka rannych została przekazana lekarzom pogotowia ratunkowego, którzy podjęli decyzję o hospitalizacji. Wszyscy trzej strażacy trafili do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Najciężej ranny strażak, kierowca zastępu – sekc. Sławomir Wilczyński po wstępnej diagnostyce na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym został przewieziony prosto na stół operacyjny. Mimo ogromnych wysiłków lekarzom nie udało się uratować jego nóg. Obie amputowano poniżej kolan. Podczas operacji zmagano się także z opanowaniem masywnego krwotoku wewnętrznego w jamie brzusznej, ratownikowi usunięto œledzionę. Zabezpieczono także złamanie ręki. Po zakończeniu zabiegu chirurgicznego nieprzytomnego strażaka przewieziono na Odział Intensywnej Opieki Medycznej, gdzie pozostaje do dnia dzisiejszego. Choć jego stan nadal jest bardzo ciężki, z dnia na dzień rosnš szansę na jego przeżycie.

Szanowni Państwo!
Już teraz rozpoczynamy akcję majšcš zapewnić pomoc finansowš dla naszego kolegi. Zbieramy na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych oraz utrzymanie rodziny Sławka, m.in. dwójki jego dzieci. Przekazane przez Was œrodki finansowe będš także przeznaczone na dwie protezy do nóg, których zakup generuje olbrzymie koszty. Chcemy, aby nasz kolega – strażak z powołania, który podczas służby stracił swoje zdrowie jak najszybciej mógł powrócić do normalnego życia. Pamiętajmy, iż podobna sytuacja mogła zdarzyć się każdemu ratownikowi uczestniczšcemu w akcjach. Liczymy, iż ogromna społecznoœć strażaków, ratowników i pasjonatów nie zawiedzie i tym razem. Wszelkš (nawet tš symbolicznš) pomoc finansowš prosimy przesyłać na niżej podane konto:

Bank Zachodni WBK S.A.
55 1090 2398 0000 0001 1578 1963 – „DLA SŁAWKA”

Za każde udzielone wsparcie w imieniu strażaków z JRG Kšty Wrocławskie serdecznie dziękujemy.

Udostępnij: