Pomoc dla powodzian – siano

blog-img-08

Rolnicy gminy Gryfów Œlšski mieszkajšcy w Wieży Pan Stanisław Krawczyk i Pan Adam Kołodziej z Brzezińca zadeklarowali siano w iloœci 40 bel(łšcznie) po 200 kg (na 1 tira) dla potrzeb gospodarstw rolnych którzy ucierpieli podczas tegorocznej powodzi. Prosimy o przesłanie tej informacji dla zainteresowanych gmin.
Wszelkich informacji w tej sprawie udzieli inspektor d/s zarzšdzaniakryzysowego gminy Gryfów Œlšski – Stanisław JóŸwiak tel. 667777146

Udostępnij: