Podziękowania Wójta Gminy Żórawina

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację pobytu dzieci ze szkół obwodu Żytomierskiego na Ukrainie w Gminie Żórawina.

W szczególności słowa wdzięczności kierowane są do:

p. Ryszarda Marcinkowskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej koło Żerniki Wrocławskie

p. Teresy Brewczak z Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej koło Żerniki Wrocławskie

p. Mariusza Damasiewicza, Radnego miejscowości Stary Śleszów

p. Bożeny Komarowskiej – Dyr. Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie

p. Anny Lasoty

Ks. Henryka Rója

P. Ewy Franczak – Sołtys Starego Śleszowa

Dyr. Szkoły Podstawowej w Żórawinie,

Parafialnemu Zespołowi Caritas w Turowie

Udostępnij: