Podziękowania w związku z organizacją uroczystości 12 lipca 2021 r.

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina- Jan Żukowski, w imieniu swoim oraz współorganizatorów, czyli Wojewody Dolnośląskiego oraz  wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej składa serdeczne podziękowania za obecność, a także zaangażowanie w organizację i pomoc w przeprowadzeniu uroczystości „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej”, która odbyła się 12 lipca 2021 roku.

W szczególności podziękowania kierowane są do:

Organizatora uroczystości z ramienia urzędu gminy – Mateusza Królewicza,

Radnego miejscowości Węgry: Arkadiusza Poręby,

P. sołtys – Ewy Pukal i całej rady sołeckiej za przygotowanie świetlicy i poczęstunku,

Mieszkańców Węgier,

Dyr. Szkoły Podstawowej w Węgrach i gronu pedagogicznemu za przygotowanie występu dzieci,

Dyr. Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie – Bożeny Komarowskiej i pracowników,

Dyrektorom szkół z terenu gminy,

Uczniów szkół podstawowych,

Kierownika Rewiru Dzielnicowych Policji – asp. szt. Adriana Ćwieka

Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach za pilnowanie porządku przed i w trakcie uroczystości,

Radnego miejscowości Stary Śleszów: Mariusza Damasiewicza,

Radnej miejscowości Żórawina: Alicji Maligrandy,

Radnej miejscowości Żórawina: Jadwigi Babij,

Radnego  miejscowości Żórawina: Pawła Wójcika,

Sołtysów z Gminy Żórawina,

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,

Firm i przedsiębiorstw porządkujących teren,

Pracowników urzędu gminy.


 

Udostępnij: