Podziękowania w związku z organizacją uroczystości 12 lipca 2019 r.

blog-img-08

Wójt Gminy Żorawina- Jan Żukowski, w imieniu swoim oraz współorganizatorów, czyli Wojewody Dolnośląskiego – Pawła Hreniaka, wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Andrzeja Drogonia oraz Dowódcy Garnizonu Wrocław – płk Dariusza Krzywdzińskiego, składa serdeczne podziękowania za obecność, a także zaangażowanie w organizację i pomoc w przeprowadzeniu uroczystości „Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej”, która odbyła się 12 lipca 2019 roku.

W szczególności podziękowania kierowane są do:

Ks. Adama Andrejczuka,

Ks. Henryka Rója,

P. sołtys – Ewy Pukal i całej rady sołeckiej,

Mieszkańców Węgier,

Dyr. Szkoły Podstawowej w Węgrach i gronu pedagogicznemu za przygotowanie występu dzieci,

Dyr. Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie – Bożeny Komarowskiej i pracowników,

Dyrektorom szkół z terenu gminy,

Uczniów szkół podstawowych,

Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach,

Radnego miejscowości Węgry: Arkadiusza Poręby,

Przewodniczącego Rady Gminy: Michała Duszyńskiego

Radnego miejscowości Stary Śleszów: Mariusza Damasiewicza,

Radnej miejscowości Żórawina: Alicji Maligrandzie,

Radnej miejscowości Komorowice: Magdaleny Krawiec,

Sołtysów z Gminy Żórawina,

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,

Firm i przedsiębiorstw porządkujących teren,

Pracowników urzędu gminy.


 

Udostępnij: