Podziękowania dla Wójta, władz oraz całej społecznoœci Gminy Żórawina

blog-img-08

Podziękowania od Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Wójta, władz oraz całej społecznoœci Gminy Żórawina za pomoc przy organizacji nieformalnego spotkania Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

Pełna treœc listu

Udostępnij: