Podpisano umowę na budowę kanalizacji w Mędłowie i Rzeplinie

blog-img-08

29 marca 2019 roku podpisana została umowa na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędłów i miejscowości Rzeplin”, wchodzących w skład utworzonej zgodnie z wymogami UE tzw. aglomeracji (składającej się z miejscowości o odpowiedniej gęstości zaludnienia i ilości mieszkańców na 1 kilometr sieci sanitarnej).

Umowę podpisano z Prezesem Zarządu firmy Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.– Kamilem Grzybem.

W celu wyłonienia wykonawcy przeprowadzono 2 przetargi, przy czym dopiero w drugim postępowaniu udało się wyłonić firmę budowlaną. 

Umowa jest częścią projektu pod nazwą „Rozbudowa systemu kanalizacji w aglomeracji Żórawina – Etap I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie: 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF

Wartość podpisanej umowy to 8.500.000,40 PLN brutto.

Udostępnij: