Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w Żórawinie

blog-img-08

Urząd Gminy w Żórawinie informuje, że w dniu 11.10.2018 r. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żórawina. Zadanie obejmuje budowę ok. 3 540,5 m sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wraz z urządzeniami w miejscowości Żórawina. Projektowane obiekty mają na celu zebranie ścieków bytowo gospodarczych z zabudowań położonych przy ul.: Transportowej, Polnej, Kwiatowej, Małowiejskiej, Zaułek i Alei Niepodległości oraz przetransportowanie ich do istniejących systemów kanalizacyjnych w miejscowości Żórawina.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby”, Działania nr 4.2 „Gospodarka wodno ściekowa”, Poddziałania nr 4.2.2 „Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT WrOF”.

Koszt całkowity zadania 4 515 367,41 zł.

Prace będzie prowadzić firma: HYPMAR Hypta Mariusz z Modlęcina.

Trwa również procedura wyłonienia wykonawcy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędłów i w miejscowości Rzeplin.

Łączna kwota dofinansowania dla obu zadań to: 10 mln złotych.

Źródło: Urząd Gminy Żórawina

Udostępnij: