Podpisano list intencyjny ws budowy sieci ciepłowniczej z firmą Biowatt S.A

Biowatt_list_14.06.2023_1

14 czerwca 2023 roku w Urzędzie Gminy Żórawina podpisano list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie projektowania, budowy i funkcjonowania ciepłociągu zasilającego obiekty na terenie gminy Żórawina. Strony zadeklarowały również pełną i transparentną wymianę informacji związanych z zamierzonym ciepłociągiem oraz wykonywanie innych działań mających na celu podniesienie efektywności energetycznej gminy Żórawina.

Swoje podpisy złożyli:

  • z ramienia firmy Biowatt S.A.: Piotr Mularewicz – Prezes Zarządu oraz Tomasz Kajdan – Wiceprezesa Zarządu
  • ze strony Gminy Żórawina: Jan Żukowski – Wójt, Krzysztof Bagiński – Skarbnik.

Celem współpracy Stron jest wykonanie inwestycji polegającej na budowie ciepłociągu pozwalającego doprowadzić energię cieplną generowaną w istniejącej biogazowni rolniczej zlokalizowanej na południe od miejscowości Żórawina przy ulicy Badawczej, do obiektów zlokalizowanych w miejscowości Żórawina. Producentem energii cieplnej jest spółka Biowatt S.A., która jest właścicielem biogazowni rolniczej o mocy 2 MW. Ciepło generowane jest w postaci wody gorącej o temperaturze około 800. Odbiorcami ciepła będą obiekty użyteczności publicznej należące do gminy Żórawina, a docelowo również odbiorcy indywidualni wyrażający potrzebę i chęć podłączenia się do źródła ciepła.

Udostępnij: