Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zagospodarowania obiektu parafialnego w Żórawinie

blog-img-08

8 października 2019 roku, w Żórawinie dokonano uroczystego podpisania listu intencyjnego w sprawie zagospodarowania obiektu znajdującego się przy ulicy Wrocławskiej 18, a należącego do parafii św. Józefa w Żórawinie.

Sygnatariuszami listu są: ks. dr Cezary Chwilczyński – proboszcz parafii, Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Jan Żukowski – Wójt Gminy Żórawina.

W spotkaniu uczestniczyli również: prof. Konrad Kazimierz Czapliński – koordynator międzynarodowego szlaku św. Wojciecha Praga – Gdańsk, Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego, Anna Żygadło – Sekretarz Powiatu Wrocławskiego, Dariusz Jedynak – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Marta Ścisłowska – Starszy pracownik socjalny PCPR we Wrocławiu, dr inż. Mateusz Szymków – przedstawiciel Parafii, Piotr Żelazo – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żórawina, Radni Gminy – Jadwiga Babij oraz Mariusz Damasiewicz, Tomasz Gracz – Zastępca Wójta Gminy Żórawina, Monika Baron – Witka – Sekretarz Gminy Żórawina, Mateusz Królewicz – Inspektor z Gminy Żórawina, Krzysztof Stypuła – projektant.

Treść listu jest następująca:

Dla poprawy jakości życia i integracji społeczności lokalnej, wszyscy Sygnatariusze niniejszego listu zgodnie deklarują podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia instytucji zaspokajających potrzeby mieszkańców Gmin Powiatu Wrocławskiego w zakresie opieki, rehabilitacji, rekreacji, edukacji, integracji oraz pomocy społecznej. Wszelkie formy podejmowanych inicjatyw zmierzają do przeciwdziałania wykluczeniu lub marginalizacji grup lub poszczególnych osób.

Sygnatariusze deklarują pełną otwartość zarówno na osoby, jak i instytucje, które gotowe byłyby przystąpić do działań lub wspierać podejmowane inicjatywy dla realizacji wspólnej idei tego listu.

Do osiągnięcia rezultatów określonych na wstępie listu Sygnatariusze będą:

Udostępnij: