Podpisanie aktu notarialnego ws nowego posterunku policji w Żórawinie

411-138147

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz z I Zastępcą nadzorującym pion logistyki mł. insp. Robertem Frąckowiakiem, spotkali się dziś z Wójtem Gminy Żórawina Janem Żukowskim, a celem było podpisanie aktu notarialnego, na mocy którego Skarb Państwa stał się właścicielem działki z przeznaczaniem pod budowę nowej jednostki Policji. Posterunek powstanie w Żórawinie i będzie to nowoczesny obiekt wykonany w technologii modułowej 3D. Jego utworzenie niewątpliwie będzie miało wpływ na poprawę warunków obsługi interesantów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców kolejnej gminy na terenie województwa dolnośląskiego.

Dzisiaj, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, odbyło się uroczyste podpisanie aktu notarialnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem na budowę nowego Posterunku Policji w Żórawinie. Podczas podpisania aktu notarialnego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu, towarzyszył mł. insp. Robert Frąckowiak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który nadzoruje pion logistyki i był inicjatorem pierwszych w Polsce policyjnych inwestycji realizowanych w technologii modułowej 3D.

Dzięki wspólnym staraniom funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, a przede wszystkim władz samorządowych gminy Żórawina, wygospodarowano działkę na budowę nowego Posterunku Policji w Żórawinie, której lokalizacja będzie najbardziej dogodna z możliwych dla okolicznych mieszkańców.

Budowa nowego obiektu ma na celu poprawę warunków obsługi interesantów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żórawina, która leży w powiecie wrocławskim.

Budynek Policji przeznaczony będzie dla 8 funkcjonariuszy i powstanie na działce o powierzchni 21 arów.

Koncepcja inwestycji zakłada budowę całkowicie nowego obiektu, rozplanowanego zgodnie z przepisami i wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Całe zamierzenie planowane jest w technologii budownictwa modułowego, a aranżacja zabudowy umożliwi dogodny dojazd samochodem, jak również wykonanie parkingów dla pojazdów służbowych oraz interesantów.

Wartość planowanej inwestycji opiewa na kwotę blisko 4 milionów złotych. Wstępny termin zakończenia prac to druga połowa czerwca 2023 roku.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Sekcja Prasowa
KWP we Wrocławiu

Źródło: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/aktualnosci/biezace-inf/69281,Podpisanie-aktu-notarialnego-w-zwiazku-z-planowana-budowa-nowego-policyjnego-obi.html

Udostępnij: