Podatki 2024

blog-img-08

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku wynosiła 327,43 zł/m3. Podatek leśny wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, w związku z czym stawka podatku leśnego na 2024 rok będzie wynosić 72,03 zł/ha.

Natomiast zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024, która wyniosła 89,63 zł za 1 dt, stawka podatku rolnego na 2024 rok wynosić będzie 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy i 448,15 zł za 1 ha fizyczny.

Udostępnij: