Podatki 2023

blog-img-08

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wynosiła 323,18 zł/m 3 . Podatek leśny wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, w związku z czym stawka podatku leśnego na 2023 rok będzie wynosić 71,10 zł/ha. Stawka podatku wzrośnie o 24,40 zł/ha.

Natomiast zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1 dt, stawka podatku rolnego na 2023 rok wynosić będzie 185,125 zł za 1 ha przeliczeniowy i 370,25 zł
za 1 ha fizyczny. Stawka podatku wzrośnie o 31,42 zł.

Udostępnij: