Podatki 2020

blog-img-08

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku wyniosła 194,23 zł/m3. Podatek leśny wynosi równowartość pieniężną 0.220 m3 drewna, w związku z czym stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42,73 zł/ha.

Natomiast zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, która wynosiła 58,46 zł na 1 dt, stawka podatku rolnego na 2020 rok wynosić będzie 146,15 zł na 1 ha przeliczeniowy o 292,30 zł na 1 ha fizyczny.

Udostępnij: