PODATKI 2017 ROK, NOWE STAWKI I FORMULARZE

blog-img-08

W dniu 30 listopada br. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Żórawina, na której została podjęta uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Żórawina na 2017 rok oraz uchwała w sprawie zmiany formularzy podatkowych.

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku została ogłoszona średnia cena skupu żyta będąca podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok, która wyniosła 52,44 zł za dt.  W związku z tym, stawka podatku na 2017 rok od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 131,10 zł i jest niższa niż stawka obowiązująca w 2016 rok o 3,28 zł a od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 262,20 zł i jest niższa o 6,56 zł.

Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku została ogłoszona średnia cena  sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016, która wyniosła 191,01 zł za 1 m3. W związku z tym , stawka podatku leśnego na 2017 wynosi  42,02 zł za 1 ha lasu i jest niższa niż stawka obowiązująca w 2016 roku.

Stawki podatku od środków transportu nie zostały zmienione ponieważ na 2016 rok uległy znacznemu obniżeniu. 

Formularze do pobrania znajdują się w panelu bocznym w zakładce Podatki 2017.

 

 

Udostępnij: