Płukanie sieci wodocišgowej

blog-img-08

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje, że w dniach od 23 do 26 marca w godz. 23:00 do 4:00 przeprowadzone zostanie wiosenne płukanie sieci wodocišgowej zgodnie z poniższym harmonogramem.

23.03.2010
sieć wodocišgowa z SUW Jaksonów i SUW Węgry
sieć wodocišgowa z SUW Bratowice

24.03.2010
sieć wodocišgowa z SUW Bratowice
sieć wodocišgowa z SUW Stary Œleszów

25.03.2010
sieć wodocišgowa z SUW Żórawina

26.03.2010
sieć wodocišgowa z SUW Żórawina

W czasie płukania wystšpić mogš zaniki w dostawie wody, spadki ciœnienia oraz chwilowe pogorszenie jakoœci wody.

Za powyższe utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

Udostępnij: