Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

blog-img-08

Rejon Dystrybucji w Strzelinie przesyła ogłoszenia dot. planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej w dniu 05.10.2011 od godz. 15:30 do godz. 19:00

Żórawina, gmina Żórawina:

ul. B. Chrobrego – cała
ul. W Jagiełły – cała
ul. R. Janeckiej – cała
ul. Kolejowa – cała
ul. Kwiatowa – cała
ul. Niepodleg3oœci od nr 1 do nr 9A, do nr 2 do nr 8
ul. Osiedleńcza – cała
ul. Sportowa nr 37 ,37A
ul. Urzednicza – cała

w tym urzedy i firmy; Bank, Gminny Oœrodek Kultury, GS, Urzšd Gminy, Oœ. Zdrowia, Poczta, Przedszkole, Stacja PKP, przejazd kolejowy, Telekomunikacja Polska, Gabinet Weterynaryjny, Bar, Market DINO, Sklep Miesny, Salony Fryzjerskie, Usługi Krawieckie, Klimatyzacje.

Udostępnij: