Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

blog-img-08

Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”- część XVII. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żórawina. Opinie i uwagi dotyczące niniejszego dokumentu można wnosić do dnia 20 lipca 2015 r., w następujący sposób: -w formie pisemnej na adres: Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy w Żórawinie, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina -drogą e-mailową na adres dotacje@zorawina.pl lub infrastruktura@zorawina.pl Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” – część XVII. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żórawina stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dokument w wersji wydrukowanej jest dostępny do wglądu w pok. nr 23. Urzędu Gminy w Żórawinie, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina w godzinach funkcjonowania Urzędu. XVII. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żórawina do pobrania poniżej
http://sapokryniczno.pl/images/stories/Przetargi/zorawina/plan.pdf

Udostępnij: