„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”

blog-img-08

Konsultacje dokumentu ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”- część XVII. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żórawina.Opinie i uwagi dotyczące niniejszego dokumentu można wnosić do dnia 20 lipca 2015 r., w następujący sposób:-w formie pisemnej na adres: Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy w Żórawinie, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina-drogą e-mailową na adres dotacje@zorawina.pl lub infrastruktura@zorawina.pl Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” – część XVII. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żórawina stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.Dokument w wersji wydrukowanej jest dostępny do wglądu w pok. nr 23. Urzędu Gminy w Żórawinie, ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina w godzinach funkcjonowania Urzędu.pobierzhttp://sapokryniczno.pl/images/stories/Przetargi/zorawina/plan.pdf

Udostępnij: