Plac zabaw w Wojkowicach

blog-img-08

Utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń Wojkowicach.

W czerwcu 2014 r. w Gminie Żórawina zrealizowano projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w skrócie: PROW 2007-2013).

Udzielone dofinansowanie wynosi ponad 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Plac zabaw zlokalizowano na niewykorzystanych terenach gminnych przy ulicy Leśnej. Dzięki temu przedsięwzięciu pojawiło się miejsce, w którym najmłodsi mieszkańcy Gminy mogą spędzać czas na bezpiecznej zabawie, mając do dyspozycji piaskownicę, huśtawki wahadłowe i wagowe oraz wieloelementowe zestawy do zabawy, takie jak: zjeżdżalnia czy karuzela talerzowa. Dla nieco starszych mieszkańców powstały ławki z oparciem (a do kompletu: kosze na śmieci), które wzbogacają wyposażenie placu i podnoszą jego walory estetyczne. Warta odnotowania jest również budowa ogrodzenia wokół placu zabaw, które zostało zakupione z funduszu sołeckiego Wojkowic i zamontowane przez mieszkańców Gminy.

Celem projektu było stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i zagospodarowania czasu wolnego mieszkańcom, zwłaszcza dzieciom i matkom oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy Żórawina. Metodycznie uzupełnia się istniejące place zabaw w nowe urządzenia. Gmina planuje wnioskowanie o dotację na kolejne miejsca do zabaw i ćwiczeń.

Udostępnij: