Plac zabaw w Polakowicach

blog-img-08

13 wrzeœnia 2013 zakończono rozbudowę placu zabaw w Polakowicach. Inwestycja jest dofinansowana przez Województwo Dolnoœśląskie w 50 %, w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnoœśląkiej. Beneficjenci zostali wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoœśląskiego.

Przewidywanym zakresem było przeniesienie częœci istniejących urządzeń zabawowych, utworzenie stref bezpieczeństwa, zakup i instalacja:
– zestawu huœtawek z siedliskami dla dzieci młodszych i starszych, oraz płaszczyzną wspinaczkową zbudowaną z lin,
– stołu betonowego do ping-ponga,
– kosza do koszykówki,
– szeœciokąta wielofunkcyjnego z elementami do wspinaczki i ćwiczeń.

Mieszkańcy Polakowic wykonali, lub planują wykonanie niektórych zadań samodzielnie, przy użyciu posiadanych, czy też zakupionych materiałów (ułożenie kostki betonowej wokół kosza do koszykówki i stołu betonowego, montaż piaskownicy).
Zadanie nie mogłoby zostać zrealizowane bez mieszkańców Polakowic, którzy za poœrednictwem urzędu gminy, zgłosili chęć uczestnictwa w programie „Odnowy Wsi Dolnoœśląskiej”. Dzięki temu będą możliwe również inne projekty.
Dostosowanie miejsca do zabaw i ćwiczeń, znajdującego się w sąsiedztwie szkoły podstawowej, stanowiło najpilniejszą potrzebę. Projekt pozytywnie wpływa na miejscowoœć, integrując osoby w różnym wieku, w szczególnoœci dzieci i ich rodziców.

Mateusz Królewicz

 

Udostępnij: