Plac zabaw w Pasterzycach

blog-img-08

Utworzenie miejsca do zabaw i ćwiczeń w Pasterzycach.

Z początkiem września ukończono budowę placu zabaw w miejscowości Pasterzyce. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.
Uzyskane, ze środków Lokalnej Grupy Działania Lider A4 dofinansowanie wynosiło 67% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycje zlokalizowano na działce gminnej, w bezpiecznej odległości od drogi. Przed przystąpieniem do właściwych prac teren wymagał uporządkowania. Mieszkańcy Pasterzyc bardzo sie zaangażowali w projekt, poświęcając swój wolny czas i wkładając niemały wysiłek.

Najmłodsi mieszkańcy Pasterzyc zyskali miejsce do bezpiecznej zabawy a ich rodzice miejsce spotkań. Plac zabaw wyposażony jest w: piaskownice, huśtawki oraz wieloelementowy zestaw zabawowy (zjeżdżalnia, płaszczyzna z opon, pomost ruchomy, trap, drabinka, wieża, równoważnia) oraz ławki a całość jest ogrodzona.

Udostępnij: