Pismo Wójta Gminy do Prezes RIO z prośbą o wyjaśnienia dotyczące uchwały Składu Orzekającego RIO odnoszącej się do wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Żórawina o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Żórawina

blog-img-08

W załączeniu skan pisma.

Udostępnij: