Pismo PKP S.A. ws procedury finalizacji przejęcia dworca kolejowego w Żórawinie

PKP zdjęcie 02.2024
Informacja w sprawie nabycia do zasobów Gminy Żórawina nieruchomości zabudowanej m.in. budynkiem dworca kolejowego Żórawina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 150/7 AM-1, o pow. 0,1787 ha, obręb Żórawina.

 

Gmina Żórawina otrzymała pismo, w którym PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami informuje, że wdrożono uzgodnienia z merytorycznymi Wydziałami oraz spółkami kolejowymi w celu uzgodnienia jej do obrotu. Po zebraniu wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych wewnętrzną procedurą Spółki zlecona zostanie wycena przedmiotowej działki, a następnie sporządzony wniosek do Centrali PKP S.A. o wyrażenie zgody na przekazanie przez Zarząd PKP S.A., następnie w przedmiotowej sprawie skierowany zostanie wniosek do ministra właściwego ds. transportu.

Udostępnij: