Pierwsza – uroczysta sesja kadencji 2024-2029

Sesja 2024 nr 1 (4)

Dziś (6 maja) na I sesji Rady Gminy Żórawina odbyło się zaprzysiężenie Radnych oraz nowego Wójta – pana Macieja Koby.

 

W sali głównej Gminnego Centrum Kultury Radni i Wójt otrzymali z rąk Sekretarz Gminy zaświadczenia o wyborze. Obrady jako pierwszy poprowadził pan Wojciech Jański – najstarszy Radny. Po złożeniu ślubowania przez radnych odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Wójta a następnie wybory na Przewodniczącego Rady Gminy, w których jednogłośnie wybrany został pan Wojciech Jański. Po tym jednogłośnie wybrano również Zastępcę Przewodniczącego – panią Agnieszkę Drapus.

Kolejnym punktem uroczystości był wybór przewodniczących i składów komisji stałych Rady Gminy. Na tym sesję zakończono.
Udostępnij: