Partnerstwo na rzecz rozwoju Gminy Żórawina

blog-img-08

Gmina Żórawina wspólnie z Dolnoœlšskš Agencjš Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o. przystšpiła do realizacji projektu pn „Partnerstwa na rzecz rozwoju”.
Realizacja tego projektu ma na celu utworzenie funkcjonalnych partnerstw lokalnych na terenie gminy pomiędzy jednostkš samorzšdu terytorialnego, przedsiębiorcami i organizacjami pozarzšdowymi, które będš ukierunkowane na stworzenie strategii rozwoju gminy.

Udostępnij: