Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od 1.09.2023 r. do 31.08.2024 r.

Pieczęć

Wójt Gminy Żórawina zaprasza organy prowadzące  niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego inne niż jst, do składania ofert na realizację zadania

„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Żórawina, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024”.

Termin składania ofert upływa 17 maja 2023 r. o godz. 15:00

 

 


		
Udostępnij: