Otwarcie nowej strażnicy OSP Rzeplin wraz z kompleksem rekreacyjnym

blog-img-08

W dniu 16 maja 2015 r. odbyło się w Rzeplinie uroczyste otwarcie i poœwięcenie nowej strażnicy OSP , wraz ze śœwietlicą i boiskiem sportowym. Przebudowa obiektu po byłym Kółku Rolniczym. Projekt był sfinansowany ze œśrodków Unii Europejskiej „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania odnowa i rozwój wsi” w kwocie 180 tys. złotych, a resztę œśrodków pokryto z budżetu Gminy Żórawina.

Uroczystoœci związane z otwarciem i poœwięceniem strażnicy rozpoczęły się pod „starą” remizą a następnie kolumna z pocztami sztandarowymi, orkiestrą dętą i wozami strażackimi przemieœciła się pod koœciół parafialny w Rzeplinie. O godz. 12.30 rozpoczęła się uroczysta msza œwięta pod przewodnictwem ks. proboszcza Mieczysława Michajluka oraz ks. Henryka Roja proboszcza koœcioła parafialnego w Turowie. Po mszy œświętej nastąpił przemarsz kolumny wraz z pocztami sztandarowymi pod nową strażnicę, gdzie odbył się uroczysty apel, ze złożeniem meldunku o gotowoœci do uroczystego otwarcia i poœwiecenia remizy.

Wœród zaproszonych goœści byli między innymi: Starosta Powiatu Wrocławskiego – Roman Potocki, Wójt Gminy Żórawina – Jan Żukowski, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – bryg. Sylwester Dąbek, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – dh Tadeusz Włodarczyk, Zastępca Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Roman Kasprowicz oraz radni i sołtysi Gminy Żórawina.

Uroczystego otwarcia strażnicy i przecięcia wstęgi dokonali: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu – bryg. Sylwester Dąbek, Wójt Gminy Żórawina – Jan Żukowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Roman Kasprowicz, Prezes OSP Rzeplin – dh Zbigniew Wierciuch.

Wierzymy, że mieszkańcy Rzeplina i całej Gminy Żórawina zyskując tak nowoczesny obiekt, który będzie wykorzystany również na cele społeczne przyczyni się do rozwoju „Małej Ojczyzny” jaką jest Gmina Żórawina. Ponadto obiekt poprawi skutecznoœć działania oraz pozwoli strażakom w pełni wykorzystywać ich możliwośœci podczas akcji ratujących zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy, powiatu i województwa.

Zapraszamy także do obejrzenia zdjęć z uroczystoœci dostępnych w Galerii.

Udostępnij: