OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 76

blog-img-08

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: województwo dolnoœlšskie
Ważnoœć: od godz. 16:00 dnia 05.12.2013 do godz. 10:00 dnia 07.12.2013
Przebieg: Przewiduje się wystšpienie silnego wiatru o œredniej prędkoœci od 35 km/h do 50 km/h, w porywach od 75 km/h do 95 km/h, z kierunków zachodnich. Maksymalne porywy wiatru od 85 km/h do 95 km/h przewidywane sš w pištek 06.12.2013. Wiatrowi towarzyszyć będš przelotne opady œniegu, co spowoduje występowanie miejscami zawiei œnieżnych.
Prawdopodobieństwo wystšpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Z uwagi na dynamicznš sytuację meteorologicznš ostrzeżenie może zostać zauktualizowane.

ródło informacji: Dolnoœlšski Urzšd Wojewódzki
http://www.duw.pl/czk/ostrzezenia/8689,OSTRZEZENIE-Nr-76.html

Udostępnij: