Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego

blog-img-08

Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z proœbš o informowanie pijšcych alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzšcego z nieznanego Ÿródła.

– 4-15 ml (1 kieliszek do wódki) alkoholu metylowego uszkadza nerw wzrokowy
– 30 ml (ok. 1 kieliszek wódki) alkoholu metylowego to dawka œmiertelna

Gdzie najczęœciej występuje metanol:
– w alkoholu niewiadomego pochodzenia (np. zakupionym na bazarach)
– w płynach do spryskiwaczy
– w denaturacie
– w odmrażaczach do szyb
– w rozpuszczalnikach

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:
– pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego sš takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)
następnie pojawiajš się:
– bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudnoœci, wymioty
– silne bóle brzucha, œwiatłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca
– sennoœć, œpišczka i głębokie zaburzenia œwiadomoœci (utrata przytomnoœci, bez możliwoœci dobudzenia zatrutego)

Pierwsza pomoc:
– wezwać pogotowie ratunkowe
jeœli zatruty jest przytomny:
– wywołać u niego wymioty
– podać do picia 1 szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)
– jeœli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w 1 szklanki wody

W przypadku wystšpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc – TEL: 999, 997 lub 112

Udostępnij: