Ostatni miesiąc na złożenie wniosku w programie – Moja Woda

blog-img-08

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że jeszcze tylko do 10 czerwca br. będzie można składać elektroniczne wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”.
Program „Moja Woda” to inicjatywa mająca na celu łagodzenie skutków suszy w Polsce i ograniczanie zagrożeń powodziowych poprzez budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę.
Każdy właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego może otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r.
Do 10 czerwca wojewódzkie fundusze będą przyjmowały wnioski elektroniczne.
Następnie będzie miesiąc na potwierdzenie tych wniosków przez złożenie aplikacji w formie papierowej.
Do dofinansowania w programie „Moja woda” kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.
Dofinansowany może być również zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz sam zbiornik i instalacje, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.
Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.
Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące zł.
Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku).
Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia.
Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://nfosigw.gov.pl/moja-woda/ (ogólne zasady programu).
Natomiast szczegóły naboru na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (regulaminy naboru).

Udostępnij: