OSP Żórawina włączona w struktury KSRG

blog-img-08

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie bryg. Andrzej Bartkowiak wydał decyzję nr I/137 KSRG z dnia 23.12.2019 r.o włączeniu w struktury Krajowego System Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) Ochotniczej Straży Pożarnej w Żórawinie.

Strażacy z jednostki OSP Żórawina mają powody do dumy. Ich działania w ratowaniu życia i mienia mieszkańców, wyszkolenie oraz chęć pomocy innym zostały docenione i włączono ich w struktury KSRG. Dla druhów oznacza to nie tylko zaszczyt, lecz również spore wyzwanie. Przede wszystkim muszą być w ciągłej gotowości, dostępni do wyjazdu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 w roku. Do tego dochodzi ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez kolejne szkolenia, aby jak najszybciej i najskuteczniej nieść pomoc.

Zarząd z OSP Żórawina starał się o to od wielu lat. Przez ten czas druhowie musieli spełnić wiele wymagań. Podstawą było posiadanie co najmniej jednego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, specjalistycznego sprzętu do prowadzenia działań ratunkowych, jak też wyposażenie jednostki w skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania.

Na strażakach będzie teraz ciążyła również o wiele większa odpowiedzialność. To właśnie oni będą stanowić główne wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w większości działań ratowniczych. W przypadku zdarzeń mniejszej rangi, będą je mogli wykonywać również samodzielnie. To oznacza o wiele więcej interwencji niż dotychczas, w trakcie których nie mogą zawieść powierzonego im zaufania.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

„To dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo kolejna jednostka OSP z terenu Gminy Żórawina została włączona w struktury KSRG. Druhowie z Żórawiny do tej procedury przygotowywali się od kilku lat, a teraz mamy tego efekt. Z całego serca składam na ręce całego Zarządu OSP w Żórawinie gratulacje. Ciężka praca została nagrodzona – Jan Żukowski Wójt Gminy Żórawina”.

Udostępnij: