ORGANIZACJA PRACY URZĘDU GMINY W ŻÓRAWINIE I OBSŁUGI INTERESANTÓW

blog-img-08

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU GMINY W ŻÓRAWINIE I OBSŁUGI INTERESANTÓW

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID -19 i nałożonym obowiązkiem wykonywania pracy zdalnej przez urzędy administracji publicznej w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa interesantów i pracowników Urzędu Gminy uprzejmie informujemy:
⚫️ Wójt Gminy Żórawina od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. wprowadza ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą interesantów oraz dostępem do budynku Urzędu Gminy.
🟠 Urząd Gminy w Żórawinie czynny jest w godz. ➡️ 8.00-15.00,
natomiast interesanci przyjmowani i obsługiwani są codziennie w godz. ➡️ 08.30 -14.00:
1️⃣ na parterze budynku przy ul. Kolejowej 6 oraz
2️⃣ al. Niepodległości 15 (ewidencja ludności, sprawy meldunkowe i dowody osobiste, sprawy z zakresu USC)
🔴 Obsługa interesantów Urzędu Gminy możliwa jest wyłącznie w miejscach ku temu wyznaczonych, z zachowaniem reżimu sanitarnego, jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
🟡 W trakcie wizyty w urzędzie interesanci oraz osoby niebędące pracownikami Urzędu są zobowiązane do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu co najmniej 1,5 m.
🟠 Zaplanowane ceremonie ślubne odbędą się zgodnie z¡ ustalonymi wcześniej terminami, jednak wprowadza się ograniczenie ilości bezpośrednie uczestników do czterech osób, czyli nowożeńców oraz świadków.
⚫️ Jednocześnie prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w budynkach Urzędu Gminy w Żórawinie tylko do spraw koniecznych do czasu ustabilizowania się zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.
🟡 Prośba dotyczy również Radnych i Sołtysów z terenu Gminy.
W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem:
🔹 przez e-PUAP,
🔹 wysyłając pisma/wnioski na e-mail: urzad@zorawina.pl
🔹 pocztą tradycyjną: ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina
telefonicznie:
📞 Sekretariat: 71/3814111
📞 Biuro obsługi klienta: 71/3814116
📞 Podatki: 71/3814120
📞 Planowanie przestrzenne: 71/3814145
📞 Geodezja: 71/3814125
📞 Rolnictwo: 71/3814128
📞 Infrastruktura: 71/3814136, 71/3814138, 71/3814128
📞 Fundusze zewnętrzne: 71/3814139
📞 Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła: 71/3814148
📞 Księgowość: 71/3814134, 71/3814133, 71/3814132, 71/3814149
📞 Meldunki, dowody osobiste: 71/3814161, 71/3814162
📞 Urząd Stanu Cywilnego: 71/3165541
📞 Biuro Rady Gminy: 71/3814162
📞 Oświata: 71/3165274
📞 GOPS: 71/3165103
📞 GCK: 71/3165102
📩 W trosce o ułatwienie Państwa kontaktu z Urzędem Gminy, przed głównym wejściem, na drzwiach Urzędu Gminy w Żórawinie przy ul. Kolejowej 6 została powieszona skrzynka na pisma, które chcą Państwo przekazać do Urzędu. Skrzynka opróżniana będzie raz dziennie, co gwarantuje Państwa rozpoczęcie biegu sprawy w dniu dostarczenia dokumentów i dotrzymania terminu zgodnie z przepisami KPA. W celu sprawnego załatwiania spraw prosimy o podawanie numeru telefonu kontaktowego.
Jednocześnie informujemy, że przyjęcia Wójta Gminy Żórawina, Zastępcy Wójta Gminy Żórawina oraz Skarbnika Gminy zostają zawieszone do dnia 28 lutego 2022 r.
Udostępnij: