Opinia Dr n. wet. Tadeusza Jakubowskiego i Prof. dr hab. Mariana Brzozowskiego z SGGW w Warszawie oraz pismo Ministra ŒŚrodowiska

blog-img-08

Opinia Dr n. wet. Tadeusza Jakubowskiego i Prof. dr hab. Mariana Brzozowskiego z SGGW w Warszawie oraz pismo Ministra Œrodowiska znak: Bmzk-070-369/14024/13/MK z dnia 10.04.2013 r. w sprawie budowy fermy Norek Dział Specjalny – Skocki na dz. nr 52/6 i 52/9, obręb Brześœcie.

Opinia

pismo Ministra ŚŒrodowiska

Udostępnij:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email