Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

fireplace-195296_1280

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Dolnośląskie

Obszar całego województwa

– Od 1 lipca 2018 wszystkie nowo instalowane miejscowe ogrzewacze pomieszczeń muszą spełniać wymogi ekoprojektu lub być wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w
ekoprojekcie
– Kominków oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 można używać bez ograniczeń

Dodatkowe ograniczenia na obszarze Gminy Wrocław

– Od 22 grudnia 2017 dopuszcza się eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, przez które rozumie się instalacje z widocznym otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym z widocznym paleniskiem z naturalnym ciągiem, w których powstające w wyniku spalania biomasy stałej ciepło oddawane jest do pomieszczenia w wyniku promieniowania (kominek), pod warunkiem, że spełniają one wymogi ekoprojektu i nie są jedynym źródłem ogrzewania w lokalu
– Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń zainstalowane przed 22 grudnia 2017 mogą być eksploatowane pod warunkiem wyposażenia w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w eko-projekcie

Dodatkowe ograniczenia na obszarze uzdrowisk Jelenia Góra – Uzdrowisko Cieplice, Duszniki-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój w strefach A, B i C ochrony uzdrowiskowej
– Od 22 grudnia 2017 dopuszcza się eksploatację miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, przez które rozumie się instalacje z widocznym otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym z widocznym paleniskiem z naturalnym ciągiem, w których powstające w wyniku spalania biomasy stałej ciepło oddawane jest do pomieszczenia w wyniku promieniowania (kominek), pod warunkiem, że spełniają one wymogi ekoprojektu i nie są jedynym źródłem ogrzewania w lokalu

Dodatkowe ograniczenia na terenie gmin uzdrowiskowych: Czerniawa-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Długopole -Zdrój i Przerzeczyn-Zdrój w strefach A, B i C ochrony uzdrowiskowej

– Od 1 lipca 2018 dopuszcza się stosowanie paliwa stałego w miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu.
– Miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń oddanych do eksploatacji przed 1 lipca 2018 można używać bezograniczeń.

Na obszarze całego województwa

W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 czasowy zakaz palenia w kominkach, który nie dotyczy kominków, które są jedynym źródłem ciepła i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymagania ekoprojektu.

Źródła:
– UCHWAŁA NR XLI/1405/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw
– UCHWAŁA NR XLI/1406/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
– UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław

i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
– UCHWAŁA NR LVII/1201/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

 

Udostępnij: