Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje Gminne 2017

blog-img-08

23 marca 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu gminnym, zorganizowana przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Żórawinie.

W eliminacjach Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych w Żórawinie, Wilczkowie, Węgrach, Polakowicach oraz Gimnazjum w Żórawinie.

Komisja składająca się z przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Żórawina w składzie: Marek Rompalski  przewodniczący komisji, Przemysław Zakrzewski – sekretarz komisji, Grzegorz Kaźmierczak – członek komisji, Mateusz Kliński – członek komisji, czuwała nad  prawidłowym przebiegiem turnieju.

Celem turnieju była popularyzacja wśród uczniów znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasady postępowania na wypadek pożaru, udzielanie pierwszej pomocy, wiedzę na temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Uczestnicy turnieju otrzymali do rozwiązania test pisemny, który wyłonił  ostatecznie po dwóch  zwycięzców.

Po przedstawieniu wyników, kolejność miejsc przedstawiła się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

 1. Kamil Figiel – Szkoła Podstawowa w Węgrach

 2. Michał Papierzański – Szkoła Podstawowa w Polakowicach

II grupa wiekowa (gimnazjum):

  1. Anna Jankowska – Gimnazjum w Żórawinie

 2. Emilia Bazyliańska – Gimnazjum w Żórawinie

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować gminę na szczeblu powiatowym. Zwycięzcy  otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy, medale i drobne upominki ufundowane przez Gminę Żórawina.

Wszyscy uczestnicy eliminacji  wykazali się dużym zaangażowaniem i wiedzą na temat  pożarnictwa.

Udostępnij: