Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje gminne 2016

blog-img-08

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje gminne 2016

 

            11 marca 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu gminnym, zorganizowana przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Żórawinie.

 

            Celem turnieju była popularyzacja wśród uczniów znajomość przepisów przeciwpożarowych, zasady postępowania na wypadek pożaru, udzielanie pierwszej pomocy, wiedzę na temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

            Po raz kolejny organizatorem turnieju był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Żórawinie pod przewodnictwem Komendanta Gminnego Marka Rompalskiego.

Uczestnicy turnieju otrzymali do rozwiązania test pisemny. Kolejnym etapem były pytania ustne zadawane przez komisję, w którym wyłonionych zostało ostatecznie po 2 zwycięzców.

 

            W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):

 

 1. Anastazja Sofińska – Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

 2. Kamil Figiel – Szkoła Podstawowa w Węgrach

 

II grupa wiekowa (gimnazjum):

 

 1. Dominika Pogodzińska – Gimnazjum w Żórawinie

 2. Karolina Doros – Gimnazjum w Żórawinie

 

            Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Zwycięzcy eliminacji gminnych otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy i drobne upominki ufundowane przez Gminę Żórawina.

            Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych wykazali się dużą wiedzą na temat  pożarnictwa.

            W eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych w Żórawinie, Wilczkowie, Węgrach, Polakowicach oraz Gimnazjum w Żórawinie.

Udostępnij: