Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2013”

blog-img-08

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarzšdowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoœlšskiego we Wrocławiu informuje, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolnoœci.

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętnoœci społecznych.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwajšce 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r. (prowadzone ze stałš, minimum 25-osobowš grupš młodzieży w wieku 13-19 lat) mogš ubiegać się organizacje pozarzšdowe z miejscowoœci do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujšcy przygotowujš diagnozy œrodowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się częœć wnioskujšcych) organizacje przygotujš projekty.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 8 marca 2013 roku o godzinie 24.00.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.rownacszanse.pl

Urzšd Marszałkowski Województwa Dolnoœlšskiego
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarzšdowymi
Departament Spraw Społecznych
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
tel. 770-40-76 pok. nr 401

Udostępnij: