Ogłoszenie – Wybory w Wilczkowie

blog-img-08

OGŁOSZENIE

NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR UG.0050.132.2023 Z DNIA 4.12.2023 R. WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA W SPRAWIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA ORAZ CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE WILCZKÓW- PASTERZYCE

 

WÓJT GMINY ŻÓRAWINA

ZWOŁUJE NA DZIEŃ 19.12.2023 R. O GODZ. 19.00

WYBORCZE  ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA

WILCZKÓW-PASTERZYCE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WILCZKOWIE

 

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.

2.Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3.Zapoznanie z ordynacją wyborczą (w zakresie dot. niniejszych wyborów).

4.Powołanie komisji skrutacyjnej  dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

5.Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.

6.Przeprowadzenie głosowania.

7.Ogłoszenie wyników głosowania – odczytanie uchwały stwierdzającej wybór sołtysa.

8.Zgłoszenie kandydatur do rady sołeckiej.

9.Przeprowadzenie głosowania.

10.Ogłoszenie wyników głosowania-odczytanie uchwały stwierdzającej wybór rady sołeckiej.

11.Zakończenie zebrania.

 

Uwaga:

Prawo wybierania i głosowania podczas zebrania wiejskiego mają pełnoletni mieszkańcy sołectwa, którzy na stale zamieszkują na obszarze sołectwa oraz posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy.

Udostępnij: