Ogłoszenie Wójta Gminy Żórawina

blog-img-08

Wójt Gminy Żórawina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opieki wytchnieniowej skierowanych do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepoełnosprawności a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności wiedzy w tym zakresie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, mieszkańców Gminy Żórawina w 2020 r.

Udostępnij: