Ogłoszenie Wójta Gminy Żórawina z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie sprzedaży końcowej paliwa stałego po preferencyjnych cenach

coal-g6335c6bca_1920

Informujemy, że od 8 maja 2023 r. ruszy sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminę,
sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Sprzedaż ma odbywać się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Osoby zainteresowane zakupem, będą mogły składać wnioski od 8 maja do 30 czerwca br. na węgiel
pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie posiadanych zasobów węgla.
Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.
Zakupu będzie można dokonać w tym samym dniu po złożeniu wniosku, jeżeli wciąż w obrocie
pozostanie tonaż odpowiedniego sortymentu.

Wnioski są dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy Żórawina – parter

Szacunkowa ilość węgla pozostała do sprzedaży końcowej:
1. Węgiel Groszek II KWK Mysłowice-Wesoła – 130 ton
2. Węgiel Orzech KWK Mysłowice-Wesoła – 200 ton

UWAGA – wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania
ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

https://zorawina.bip.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-wojta-gminy-zorawina-w-sprawie-sprzedazy-koncowej-wegla-kamiennego.html

Udostępnij: