Ogłoszenie w sprawie usuwania azbestu

blog-img-08

Gmina Żórawina przypomina o rejestracji właśœcicieli nieruchomoœści zainteresowanych usuwaniem azbestu, ze swoich nieruchomośœci.

Zgodnie z opracowanym „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, w 2011 r. przewiduje się usuwanie azbestu z ok. 4000 m2 powierzchni dachowych.

W pierwszej kolejnoœści dotyczyć to będzie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przewidujemy pomoc w wysokoœci 50% kosztów ( tj. odbiór przygotowanego azbestu, transport i utylizacja).

Ponadto prowadzimy rejestrację właśœcicieli nieruchomośœci, którzy chcą wziąć udział w programie w latach 2012-2014 dla zabezpieczenia na ten cel œśrodków własnych, a także krajowych i unijnych.

Zgłoszenia proszę kierować na adres tut. Urzędu Gminy pismem wg. wzoru:
1.imię i nazwisko właœciciela
2.miejsce zamieszkania (adres)
3.nr posesji budynku (dot. budynków pokrytych eternitem)
4.rodzaj budynku – sposób użytkowania
5.pow. dachu w m2
6.termin usunięcia azbestu.

Zgłoszenia na rok 2011 proszę dokonać do 31 maja 2011 r.
Zgłoszenia na lata 2012-2014 do 30 czerwca 2011 r.
Wnioski będą realizowane wg. kolejnoœci zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:
Sebastian Lewicki, tel. 71 3814128

Udostępnij: