Ogłoszenie Powiatu Wrocławskiego o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

blog-img-08

Powiat Wrocławski informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, a także zaleceniami służb sanitarnych, konsultacje społeczne dotyczące sporządzanej dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową w m. Wysoka gm. Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego” zostaną przeprowadzone w formie zdalnej.

Udostępnij: