Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Żórawina

blog-img-08

W dniu 25 czerwca 2013 od godziny 13.00 w zwišzku z pogarszajšcymi sie warunkami hydrometeorologicznymi oraz wzrostem poziomu wód w rzekach na terenie Gminy Żórawina zarzšdzeniem nr 225/2013 Wójta Gminy Żórawina zostało ogłoszone na terenie Gminy Żórawina pogotowie przeciwpowodziowe oraz całodobowy dyżur w Urzędzie Gminy.

Udostępnij: